Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
Naam rekeninghouder *
Abonnementen (Kies hieronder uw abonnement)
KiesAbonnement
Rolstoel (doorlopend jaar abonnement)
DAL+PIEK Jaar abo start oktober '23 (doorlopend)
DAL+PIEK 6 mnd abonnement okt '23 t/m mrt '24
DAL+PIEK 3 mnd abonnement okt '23 t/m dec '23
DAL abonnement 6 mnd okt '23 t/m mrt '24
DAL abonnement 3 mnd okt '23 t/m dec '23
Vragen
Gewenste ingangsdatum abonnement?
 
Ik speel:*
Tennis Padel
 
Ik wil KNTLB lid worden. Ga naar deze link
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Tennis en Padel de Krekel om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van
bovenstaand IBAN af te schrijven wegens het abonnement en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
Bij een automatische afschrijving heb je 60 dagen de tijd om het bedrag door je bank terug te laten boeken wanneer je het
niet eens bent met de afschrijving.
 
Kennis statuten en huishoudelijke reglementen
*Ik heb kennis genomen en ga akkoord met de huishoudelijk reglementen en statuten van Tennis en Padel de Krekel
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Mocht hier in de toekomst wel aanleiding toe zijn dan zal altijd vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Indien noodzakelijk voor onze interne systemen of abonnement gerelateerde zaken, kunnen relevante
gegevens worden uitgewisseld met derden.
Het aangaan van een abonnement is alleen mogelijk in combinatie met een akkoordverklaring
met bovenstaande passages en complete aanlevering van benodigde gegevens .
*Ik ga hiermee akkoord
 
Vrijwilligersactiviteiten
De Krekel is een club waar veel vrijwilligers actief zijn. Met elkaar proberen we het tennissen en padellen
nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen. Maak je keuze:
 
Ik ben op zoek naar een:
Tennisspeler/ster
Padelspeler/ster
 
Via wie of welk medium ben je bij de Krekel terecht gekomen?
*
 
Privacy informatie
Wat en hoe de spelergegevens standaard worden getoond, is vastgelegd in het AVG beleid van De Krekel & TV De Krekel.
Wil je meer privacy vastleggen? Dit kun je doen door na het ingaan van je abonnement in te loggen
op je account. Daar kun je de privacyparameters naar wens instellen
Opmerking