Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
Naam rekeninghouder *
Abonnementen (Kies hieronder uw abonnement)
KiesAbonnement
Senior Jaar abo start oktober 2022 (doorlopend)
Senior Jaar abo start november 2022 (doorlopend)
Rolstoel (doorlopend jaar abonnement)
6 maanden november 2022 t/m april 2023
6 maanden Oktober 2022 t/m Maart 2023
3 maanden november 2202 t/m januari 2023
3 maanden Oktober 2022 t/m December 2022
Vragen
Gewenste ingangsdatum abonnement?
 
Ik speel:*
Tennis Padel
 
Wil je lid worden van Tennis en Padel Vereniging de Krekel voor het spelen van Open toernooien en/ of KNLTB competitie?
Ja. Je ontvangt z.s.m. informatie van de vereniging.
 
KNLTB informatie (Alleen invullen indien bekend)
KNLTB-nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel (tennis)
Speelsterkte padel
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Tennis en Padel de Krekel om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van
bovenstaand IBAN af te schrijven wegens het abonnement en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
Bij een automatische afschrijving heb je 60 dagen de tijd om het bedrag door je bank terug te laten boeken wanneer je het
niet eens bent met de afschrijving.
 
Kennis statuten en huishoudelijke reglementen
*Ik heb kennis genomen en ga akkoord met de huishoudelijk reglementen en statuten van Tennis en Padel de Krekel
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Mocht hier in de toekomst wel aanleiding toe zijn dan zal altijd vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Indien noodzakelijk voor onze interne systemen of abonnement gerelateerde zaken, kunnen relevante
gegevens worden uitgewisseld met derden.
Het aangaan van een abonnement is alleen mogelijk in combinatie met een akkoordverklaring
met bovenstaande passages en complete aanlevering van benodigde gegevens .
*Ik ga hiermee akkoord
 
Vrijwilligersactiviteiten
De Krekel is een club waar veel vrijwilligers actief zijn. Met elkaar proberen we het tennissen en padellen
nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen. Maak je keuze:
Als u voor anders heeft gekozen vul onderstaand een taak in:
 
Ik ben op zoek naar een:
Tennisspeler/ster
Padelspeler/ster
 
Via wie of welk medium ben je bij de Krekel terecht gekomen?
*
Als u voor anders heeft gekozen vul onderstaand een medium in:
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de spelergegevens standaard worden getoond, is vastgelegd in het AVG beleid van De Krekel & TV De Krekel. Wil je meer privacy vastleggen?
Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante verenigingsinformatie meer
en geef je aan zelf verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van alle informatie
die direct van belang is voor jou als verenigingslid.
Opmerking