Partners en sponsoren

De centrale doelstelling van sponsoring binnen De Krekel is het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de (financiële) middelen van de vereniging middels het aantrekken van externe ondersteuning vanuit sponsoren en andere begunstigers.

De vereniging wil bijdragen aan het structureel beter, toegankelijker en betaalbaar maken van tennis- en padel(training) voor jong en oud. 
Een andere belangrijke doelstelling is om onze sponsoren en partners te bertekken bij de gezelligheid op de vereniging. Het sponsor- en partnerschap is veel meer dan een financiële of andere bijdrage. Je mag verwachten dat je actief betrokken wordt en dat jouw bredere bijdrage ten goede komt aan de club, aan de leden maar zeker ook aan jouzelf als bedrijf of organisatie. Onze actieve vereniging is bij uitstek de perfecte vereniging voor het verbeteren van de naamsbekendheid en profilering van jouw bedrijf of organsiatie.