Vertrouwenspersoon

 De rol van de vertrouwenscontactpersoon bij Tennis & Padel De Krekel

De Krekel wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: tennis en padel. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we zijn immers een hele mooie vereniging met vrijwilligers die hart voor de zaak hebben en we doen er met elkaar immers vanzelfsprekend al alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel ongewenst gedrag binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat …. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen de Krekel willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenscontactpersoon hebben. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen. De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon? Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de club of jouw trainings- of competitieteam klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een clubgenoot, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: a. toestemming voor hebt gegeven b. van op de hoogte bent. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor? In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen de Krekel-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen de Krekel-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Bij de Krekel hebben we 2 vertrouwenscontactpersonen (VCP).
Dit zijn Cora Doorduijn en Jeroen Dunk. Zij zijn te bereiken op mailadres: krekel.vcp@gmail.com


In geval van seksuele intimidatie is het ook mogelijk contact op te nemen met het meldpunt seksuele intimidatie in de sport van de NOC*NSF: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur) of e-mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Downloads: