Bestuur en Commissies

Welkom bij de De Krekel, de gezelligste vereniging van Meierijstad!

Het bestuur van Tennis en Padel vereniging de Krekel behartigt de belangen van al onze tennis- en padelspelers, jeugd junioren, volwassenen, senioren inclusief de spelers met een beperking. Samen met de parkeigenaren, staat het bestuur voor een open en gastvrije clubcultuur, een familiaire klantgerichte houding naar onze spelers én voor een eigentijds 5 sterren park met de juiste faciliteiten.

Het bestuur bepaalt, realiseert en waarborgt een toekomstgericht beleid met als één van de hoofddoelen de gezelligste vereniging van Meierijstad te blijven. De Krekel staat bekend als een van de mooiste en best verzorgde parken van de wijde omgeving, waar vele activiteiten worden georganiseerd voor en door de leden. Het bestuur spant zich in om alle commissies die al deze evenementen organiseren zo optimaal mogelijk te faciliteren.  
Het Krekel bestuur komt maandelijks bij elkaar en vergadert structureel 2x per jaar met alle commissies gezamenlijk en is aanspreekpunt voor iedere commissie en voor ieder individueel lid van onze vereniging. Daarnaast vindt tenminste 1x per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) plaats.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter               Hans Kanters
Secretaris               Annemarie van Asseldonk
Penningmeester   Steven Doorduyn
Bestuurslid            Bennica de Waard
Bestuurslid            Harm Oppers


De CoCo’s binnen Tennis en Padel  

CoCo staat voor Coördinatie Commissie en de coco’s organiseren de activiteiten en evenementen voor en door onze leden. Vanuit iedere commissie neem één afgevaardigde deel aan de 2 CoCo-vergaderingen met het bestuur. De Coco zelf vergadert een aantal keren per jaar afhankelijk van de aanloop naar hun evenement.

Hieronder een lijst met alle soorten commissies en de leden ervan:

 

 • Bestuur vereniging (5 / 5)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Secretaris

  1 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Penningmeester

  1 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Bestuurslid

  2 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Clubkampioenschappen commissie (6 / 6)
 • Commissielid

  4 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Commissie

  2 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Hutsel commissie (3 / 3)
 • Commissielid

  3 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Inter- Ladder commissie (0 / 1)
 • Vacature

  · Commissielid
 • Nieuwe Leden commissie (4 / 4)
 • Commissielid

  4 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Open Winter Toernooi commissie (9 / 9)
 • Commissielid

  9 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Open Zomer Toernooi commissie (4 / 4)
 • Commissielid

  4 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Padel commissie (6 / 6)
 • Padel

  6 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Recreatie commissie (3 / 3)
 • Commissielid

  3 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Redactie commissie (1 / 1)
 • Commissielid

  1 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Rolstoel commissie (2 / 2)
 • Commissielid

  2 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Senioren commissie (3 / 3)
 • Commissielid

  3 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Vertrouwenspersoon (1 / 1)
 • Vertrouwenspersoon

  1 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Winter Duo commissie (3 / 3)
 • Commissielid

  3 functionaris(sen) alleen zichtbaar voor leden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 1)
 • Vacature

  · Commissielid