De Krekel gaat voor 11 Padelbanen!!

Tennis & Padel De Krekel staat nooit stil. Dat heb je het afgelopen jaar weer gemerkt met de vele uitbreidingen en innovaties op het park. Dat doen we allemaal om aan de wensen van onze leden tegemoet te komen. 

Mede daardoor zagen we ook afgelopen jaar ons ledenaantal weer groeien. We zien vooral een enorme toename in het padelspel. Sterker nog…er worden inmiddels al meer padelbanen afgehangen dan tennisbanen. Het is een sport die nog steeds verder groeit. Dat heeft ook bij ons tot gevolg dat er op de meest populaire uren té vaak geen baan meer vrij is. We doen er alles aan om op deze populaire uren meer ruimte te maken door zo veel mogelijk te schuiven met toernooien en competities. Dat levert in de praktijk echter nog te weinig op.

We hebben daarom besloten om op korte termijn uit te breiden met 3 nieuwe padelbanen. Hiermee creëren we meer ruimte op de populaire uren. Het was ons ultieme plan om deze banen te leggen op een vrije locatie op het park, niet op bestaande banen. Daarvoor zijn we al sinds juni van dit jaar in gesprek met de gemeente, echter kan de gemeente niet schakelen in het tempo waarin wij willen uitbreiden. Wij vinden dan ook dat we niet langer verantwoord kunnen wachten met de bouw van nieuwe padelbanen. Daarom hebben we alle mogelijkheden overwegende en in goed overleg met het bestuur besloten om tennisbaan 6 om te bouwen naar 3 padelbanen. Wij vertrouwen erop in de tijd daarna, met de gemeente zover te kunnen komen dat toekomstige uitbreidingen op ons park niet meer ten koste van bestaande banen hoeven te gaan.   

We realiseren ons dat een aantal tennisspelers hier minder blij mee zullen zijn. Echter in de baanbezetting van tennis en padel zien we nu al grote verschillen. Daarnaast zien we dat onze tennisbanen vroeg en laat op de avond niet of zeer beperkt bezet zijn, terwijl padel van vroeg in de avond tot het laatst mogelijke tijdstip op de avond een volle bezetting hebben. Dat betekent dat er ook voor tennis, met dezelfde flexibiliteit en spreiding van tijden, nog volop gelegenheid is om te  spelen. Ondanks het wegvallen van tennisbaan 6 blijven we overigens ook nog steeds ruim onder de normbezetting die KNTLB hiervoor hanteert.  

Met deze nieuwe investeringen verwachten we een volgende strategische stap te zetten naar de toekomst. We vertrouwen op het begrip van de tennissers en kijken samen met alle leden naar de beste oplossingen voor de lange termijn van ons park.  

Als alles mee zit starten de werkzaamheden in februari 2022. De oplevering is afhankelijk van de coronamaatregelen en de weersomstandigheden, maar we verwachten bij de start van het voorjaar te kunnen beschikken over 11 padelbanen!

Familie Ketelaars

Nieuws Overzicht