Bestuur en Commissies

Welkom bij de De Krekel, de gezelligste vereniging van Meijerijstad!

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter                 Hans Kanters
Secretaris                 vacature
Penningmeester       Steven Doorduyn
Bestuurslid              Annemarie van Asseldonk
Bestuurslid              Helmy van de Kerkhof

Het bestuur van Tennis en Padel vereniging de Krekel behartigt de belangen van al onze tennis- en padelspelers, jeugd junioren, volwassenen, senioren inclusief de spelers met een beperking. Samen met de parkeigenaren, staat het bestuur voor een open en gastvrije clubcultuur, een familiaire klantgerichte houding naar onze spelers én voor een eigentijds 5 sterren park met de juiste faciliteiten. Het bestuur bepaalt, realiseert en waarborgt een toekomstgericht beleid met als één van de hoofddoelen de gezelligste vereniging van Meijerijstad te blijven. De Krekel staat bekend als een van de mooiste en best verzorgde parken van de wijde omgeving, waar vele activiteiten worden georganiseerd voor en door de leden. Het bestuur spant zich in om alle commissies die al deze evenementen organiseren zo optimaal mogelijk te faciliteren.  
Het Krekel bestuur komt maandelijks bij elkaar en vergadert structureel 2x per jaar met alle commissies gezamenlijk en is aanspreekpunt voor iedere commissie en voor ieder individueel lid van onze vereniging. Daarnaast vindt tenminste 1x per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) plaats.


De CoCo’s binnen Tennis en Padel  

CoCo staat voor Coördinatie Commissie en de coco’s organiseren de activiteiten en evenementen voor en door onze leden. Vanuit iedere commissie neem één afgevaardigde deel aan de 2 CoCo-vergaderingen met het bestuur. De Coco zelf vergadert een aantal keren per jaar afhankelijk van de aanloop naar hun evenement.

Hieronder een lijst met alle soorten commissies en de leden ervan:

 • Bestuur vereniging (3 / 4)
 • Vacature

  · Secretaris
 • Voorzitter

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Penningmeester

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Clubkampioenschappen commissie (3 / 4)
 • Vacature

  · Commissielid
 • Commissie

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Hutsel commissie (3 / 3)
 • Commissielid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Inter- Ladder commissie (0 / 1)
 • Vacature

  · Commissielid
 • Jeugd commissie (4 / 4)
 • Commissielid

  4 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Open Winter Toernooi commissie (9 / 9)
 • Commissielid

  9 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Open Zomer Toernooi commissie (3 / 3)
 • Commissielid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Padel commissie (7 / 7)
 • Padel

  7 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Recreatie commissie (3 / 3)
 • Commissielid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Redactie commissie (1 / 1)
 • Commissielid

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Rolstoel commissie (2 / 2)
 • Commissielid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Senioren commissie (3 / 3)
 • Commissielid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Vertrouwenspersoon (1 / 1)
 • Vertrouwenspersoon

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Verenigingszaken (7 / 7)
 • Tenniskidsfunctionaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Ledenadministrateur

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Tennisleraar

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • VCL

  4 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Winter Duo commissie (3 / 3)
 • Commissielid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 3)
 • Vacature

  · Secretaris
 • Vacature

  · Commissielid
 • Vacature

  · Commissielid